Hur snabbt cyklar en elektrisk lådcykel?

Ultimate-Curve-amladcyklar

Första gången du sätter dig på en elektrisk lådcykel kan du bli lite förvånad! Den kan köra ganska fort! Men hur fort cyklar egentligen en elektrisk lådcykel? Och hur snabbt kan den springa?

En ellådcykel är ett säkert fordon, men eftersom den har tre hjul istället för två, kan det krävas lite tillvänjning, innan du är helt bekant med den. Se evt. vår guide: ‘‘Goda råd till dig som är ny på lastcykling” (dansk).

En elektrisk lådcykel har en motor, som hjälper den, som åker på den. Det gör, att det inte är motorn, som ensam avgör hur fort, du kör. Om föraren slutar med att trampa på pedalerna, stannar cykeln långsamt. Det finns många olika ellådcyklar, men gemensamt för dem alla är, att de måste följa lagen. Svensk lagstiftning säger, att motorn får assistera upp till 25 km/h. Ovanför detta kommer motorn att stängas av, men du kan uppnå ett högre varvtal på egen hand.

Så svaret på Hur snabbt cyklar en elektrisk lådcykel? är max 25 km/h + din egen benkraft =?

Kom dock ihåg säkerheten innan du ger den full gas!
 
Det finns elcyklar, som kan cykla snabbare, men gränsen för lådcyklar är 25 km/h. En Speedbike liknar en vanlig elcykel, men kan cykla mycket snabbare. Den ska ge motorhjälp upp till 45 km/h, när du trampar på pedalerna. Reglerna när du kör en Speedbike, liknar reglerna för att köra moped. Läs mer på Cykelaffaren.se: Regler för Elcykel.
 
Oavsett vilken elcykel du cyklar, kom ihåg, att du kan cykla mycket snabbare än andra cyklister. En elcykel låter inte, som t.ex en moped, och därmed kan andra inte höra dig komma körande. Det kan överraska både medcyklister, fotgängare och bilister. Det kan vara svårt att bedöma din hastighet korrekt, om du kör snabbare än förväntat vad en vanlig cyklist. Man kan också snabbt bli ”fartblind”, när man kör fort.
 
För att undvika farliga situationer, visa alltid hänsyn och anpassa din hastighet efter förhållandena. Tänk alltid på att begränsa hastigheten, när du kör i tät trafik, när du närmar dig en korsning och när det är dåliga siktförhållanden osv.

Så ett annat svar på Hur snabbt cyklar en ellådcykel? är alltså = inte snabbare än det är ljud!