Efter köp: Ta väl hand om din lådcykel

– Vad behöver du komma ihåg, när du skaffar din lådcykel?

När du har tagit emot din cykel och tagit den i bruk, är det viktigt, att du följer servicebesiktning och underhåll. I första hand för att säkerställa, att du har en välfungerande cykel i många år framöver. Men också för att säkerställa att garanti och reklamationsrätt kan uppfyllas.

1. Service:

– Vi rekommenderar att alla våra cyklar kommer till 1. service efter att ha åkt 20 km, och senast innan de har kört 100 km. Detta är SUPER VIKTIGT, eftersom bromsar och växlar ger vika efter att cykeln tagits i bruk. Detta kan inte undvikas på nya cyklar. Det är viktigt, att delarna efterdras, så att de inte blir sneda och skadade. Om delgivning inte iakttas, frånfalls reklamationsrätten.
– Efter första servicen rekommenderar vi, att cykeln servas efter var 500 km. Detta ökar körglädjen och livslängden på din cykel. På precis samma sätt som en bil skickas på service, för att säkerställa att funktionalitet och säkerhet är på topp.

2. Stöldskydd:

– Läs den här artikeln: Tips om hur du undviker stöld
– Se till att du har kontroll över försäkringen. Är din cykel täckt? Tänk på att vissa försäkringar har beloppsgränser för cykelskyddet.
– Observera att försäkringen inte täcker om ett försäkringsgodkänt lås inte används!

3. Skydd och skötsel:

– Beroende på var din cykel befinner sig, när den inte används, behöver den skyddas mot vind och väder. Speciellt under vintermånaderna är skydd viktigt. Se fler alternativ här: Skydda din lådcykel under vintermånaderna.
– Din cykel behöver regelbunden rengöring, smörjning, kontroll av elektriska delar. Se en komplett guide här: Underhåll din cykel.

4. Service:

– Sa vi att det är SUPERVIKTIGT att du håller dig till service på din cykel? 🙂
 

Ta väl hand om din lådcykel!

Läs även ”Innan du köper lådcykel” och ”Vid mottagande av lådcykel

Cykeltvätt:

Bike wash - Cykeltvätt - 1L

Fett – TF2:

Lithium Grease stor

Lyx garage:

Lyxgarage

All-round olja:

Olja, Brunox Turbo Spray till lådcykel Amlådcyklar